Jag föreslår...

Mängdrabatt - trogen kundrabatt

Borde finnas en rabatt då man beställer fler produkter en än per leverans samt något program för trogna kunder.

39 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base