Jag föreslår...

Samkörning

ni skulle kunna erbjuda någon form av rabatt om flera grannar i samma område kommer överens och beställer för utkörning samma dag.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Maresa shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base