Jag föreslår...

En LCHF/diabeteskasse

Diabetes2 kan i princip reverseras med rätt kost - minimalt med kolhydrater och stärkelse - och lite mer fysisk aktivitet.
LCHF-kost kan göra att diabetiker, i alla fall med diabetes2, kan slippa medicin - se t.ex. www.kostdoktorn.se

9 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Catharina shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base