Jag föreslår...

Glutenfri, köttfri kasse fast med fisk.

En kasse som är fri från gluten och kött men har fiskrecept med massor av goda grönsaker.

113 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anna-Karin Landin shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base