Jag föreslår...

Att ni tar in groddbröd i er sortiment! Det är ett grovt, glutenfritt bröd som bakas på låg temperatur och ekologiska råvaror!

42 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Åsa Thyberg shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base